Červenec 2008

Hinder - By The Way

28. července 2008 v 15:41 Texty písniček
In the winding down hours
I let your heart down again
(What did I do to make a scene so gory?)
(I'm no better than the ones before me)
Old habits die hard
I always end up hating the end
(What did I do to make a scene so gory?)
(I'm no better than the ones before me)

I'm in the middle of a breakdown
Watching you scream
In the middle of a breakdown
Screaming at me
And by the way
By the way
What made you think you'd have it your way?
And by the way
By the way
Don't say I didn't warn you
That I'll always stay the same

Speechless and frozen
Uncomfortable silence again
(What did I do to make a scene so gory?)
(I'm no better than the ones before me)
I'm in the middle of a breakdown
Watching you scream
In the middle of a breakdown
Screaming at me
And by the way
By the way
What made you think you'd have it your way?
And by the way
By the way
Don't say I didn't warn you
That I'll always stay the same

Battered and bruised
Broken confused
It's time we both knew
Can't stop what I started
This time we both lose, lose
And by the way
By the way
What made you think you'd have it your way
And by the way
By the way
Don't say I didn't warn you
That I'll always stay the same
The same, the same,
I'll always stay the same
(battered and bruised)
The same, (broken confused), the same
I didn't warn you that I'd always stay the same

Morandi - Angels (Andělé)

28. července 2008 v 15:32 Překlady písniček
Lidé přestaňte bojovat, andělé pláčou.
Můžeme být lepší - láska je odpovědí.

Hledejte uvnitř, jsou ještě slzy, abyste plakali?
Cožpak jste neuvažovali proč?
Proč se cítíte tak sami proti celému světu
(světu, světu)

Hledejte uplynulý čas, kdy jste spolu zpívali píseň
k hudbě vaší písně
píseň víry, jež vás může změnit,
není příliš pozdě.

Lidé přestaňte bojovat, andělé pláčou.
Můžeme být lepší - láska je odpovědí.

Hledejte uvnitř, jsou ještě slzy, abyste plakali?
Cožpak jste neuvaovali proč?
Proč se cítíte tak sami proti celému světu
světu, světu

Hledejte uplynulý čas, kdy jste spolu zpíali píseň
k hudbě vaší písně
píseň víry, jež vás může změnit,
není příliš pozdě.

Lidi přestaňte bojovat, andělé pláčou
Můžeme být lepší - láska je odpovědí

Lidi přestaňte bojovat, andělé pláčou
Můžeme být lepší - láska je odpovědí

Lidi přestaňte bojovat, andělé pláčou
Můžeme být lepší - láska je odpovědí

Lidi přestaňte bojovat, andělé pláčou
Můžeme být lepší - láska je odpovědí

Láska je odpovědí.

Morandi - Angels

28. července 2008 v 15:30 Texty písniček
People stop fighting, angels are crying.
We can be better - love is the answer.

Search inside, are there anymore tears to cry ?
(Don´t you wonder why ?)
Why you feel so alone all against the world
(World, world..)
Search back time, when you used to sing along
(To the music of your song)
Song of faith you can change, it´s not too late

People stop fighting, angels are crying.
We can be better - love is the answer.

Search inside, are there anymore tears to cry ?
Don´t you wonder why ?
Why you feel so alone all against the world
(World, world..)
Search back time, when you used to sing along
To the music of your song
Song of faith you can change, it´s not too late

People stop fighting, angels are crying.
We can be better - love is the answer.

People stop fighting, angels are crying.
We can be better - love is the answer.

People stop fighting, angels are crying.
We can be better - love is the answer.

People stop fighting, angels are crying.
We can be better - love is the answer.

Love is the answer.

Škwor - Mý slzy neuvidíš

28. července 2008 v 15:28 Texty písniček
Ref:
Osude mám z tebe strach
Tak nech mě už bejt
Zahrál sis se mnou tak co na mě víš
Do země zašláps mě zatlouk jak nejt
Mý slzy neuvidíš

Proč se mám koukat na to, jak se lidi trápěj
Nemaj vůbec nic a celej život jenom dřou
Proč maj jiný paláce a šolich nehoráznej
Sypou se jim peníze a nemusej se hnout
Proč se mám koukat na ty podělaný války
Jak to , že si ňáký lidi dělaj co chtěj
A proč spousta dětí nemá na vánoce dárky
Z čeho má bejt člověk veselej ?

Ref:

Jsou studený mrazivý tyhle rána
Vracim se domu další den je zabitej
Proč se mi pak diví moje pohodová máma
Že chodim spát skoro denně nalitej.
Pak s nechutí chodim spát a taky vstávám
Jak nejsi někdo s úsměvem tě zametou
Potom najednou přijde další rána
Řekni co mám společnýho s touhle planetou ?

Živej, mrtvej, na dně, a pořád sám.

Ref:

Pavučinky

23. července 2008 v 16:39 | Buffy |  Pavučinky

Mocinky moc krásné

13. července 2008 v 14:08 Citátky
Domníváme-li se, že toho druhého máme rádi jen z lásky k němu, velmi se klameme.
Je mnoho lidí, kteří by nikdy nemilovali, kdyby o lásce neslyšeli mluvit.
Láska je jedno z těch utrpení, jež není možno skrývat. Stačí jedno slovo, jeden nepatrný pohled, ba dokonce i mlčení k tomu, aby se projevila v plném rozsahu.
Člověk, který miluje, je ochoten tak dlouho ustupovat, až se octne na hranici zranitelnosti své hrdosti.
Člověk nenávidí z lásky, nikoli z nenávisti.
Láska a závist člověka trápí, ostatní city ne, protože netrvají tak dlouho.
Žena váhá zamilovat se, obává-li se, že její láska nebude opětována.
Žena tak zamilovaná, že se stane naivní a dovolí číst ve svém srdci, je cosi neobyčejně vzácného a krásného!
Nešťastná láska není to nejhorší; to pravé neštěstí je nemilovat.
Zápor lásky je v tom, že i když člověk někoho miluje, nemusí s ním být ještě šťasten.
Člověk se mnohdy zamiluje do toho, co je nikoliv krásné, ale co mu uniká, čím více se k tomu přibližuje.
Láska zaslepuje, ne vůči tomu, koho máme rádi, ale vůči sobě samému. Když se člověk zamiluje, přestane se vidět, ztratí o sobě pojem, zapomene se. Neví, je-li hezký nebo ošklivý, odporný nebo půvabný. Je pře-svědčen, že je tím nejhorším vyděděncem na celém světě. Nevěří, že má na cokoli právo; čeká jen na almužnu.
Moudrý člověk může milovat i ty, jež nechce do konce života spatřit.
Žena musí dříve ublížit, než vroucně miluje.
Člověk převážně miluje právě jen to, co není v jeho silách dosáhnout.
Člověk miluje více, když v něm vzplane žárlivost, ale miluje lépe, když v sobě žárlivost udusí.
Urážky bolí jen tehdy, přicházejí-li od člověka, kterého milujeme.
Největší trest pro toho co miluje je láska kterou nemůže mít,,!!!
Ten, kdo tě miluje - má na tebe všechny práva. Tedy i právo přestat tě milovat..!!
Není těžké se zamilovat, ale je těžké najít toho, do koho by se člověk zamilovat mohl..!
Každý rozchod je tak trochu prohra, nezáleží na tom, kdo vyřkne poslední slovo, protože v každém případě prohrávají oba : Jeden přestává milovat a druhý ztrácí lásku...
To nejdůležitější není to, že já chci jeho, ale to, že chci, aby on chtěl mě..!!!
JE NEPŘÍJEMNÉ, ŽE NĚCO, CO SI ČLOVĚK PŘEJE MÍT, NEMŮŽE DOSTAT.JE TO LÁSKA JINÉ OSOBY, KTERÁ JEJ NEMILUJE.
Naděje vždycky způsobí, že uvěříme.
Milovat znamená trpět, toužit a předstírat..!! Trpět ze štěstí někoho jiného, toužit po tom, kdo
nikdy nebude náš a předstírat smích, když srdce krvácí..
Nic nepodporuje vzplanutí lásky, tak jako polibek, neboť nevede k ukojení, ale vyvolává sladké naděje...
Neboj se milovat toho, kdo tě miluje, boj se milovat toho, co tě nemiluje…
Nevěřím, nevěřím, že láska je jen pouhý klam,!! Láska je,,!! Vím to, vím. Vždyť na ni právě teď umírám..!!!!!!
Nepřestala jsem tě milovat,jen jsem se naučila bez tebe žít.Nebylo to snadné,ale bylo to snazší než zapomenout.
Až ztratíš toho,kohos milovala,až zklame tě živi svět,až ztratíš zač bys život dala pak naučíš se odpouštět.
Kdo pro lásku trpěl, ví co láska je, čím však více trpí, tím víc miluje.

Očička...

13. července 2008 v 13:57 | Buffy |  Oči

Enrique Iglesias - Tired of being sorry

13. července 2008 v 1:16 Texty písniček

You want to follow me tonight

When in the rest of the world

With you whom I've crossed and I've quarreled

Let's me down so

For a thousand reasons that I know
To share forever the unrest

With all the demons I possessMaybe you were right
But baby I was lonely

I don't want to fight

I'm tired of being sorry


Chandler and Van Nuys

With all the vampires and their brides
We're all bloodless and blind

And longing for a life

Beyond the silver moon


Maybe you were right

But baby I was lonely

I don't want to fight

I'm tired of being sorry

I'm standing in the street

Crying out for you

No one sees me

But the silver moon


So far away â€" so outer space

I've trashed myself â€" I've lost my way

I've got to get to you got to get to you


Maybe you were right

But baby I was lonely

I don't want to fight

I'm tired of being sorry

I'm standing in the street

Crying out for you

No one sees me

But the silver moon

(lalalala till end)

Maybe you were right

But baby I was lonely

I don't want to fight

I'm tired of being sorry

I'm standing in the street

Crying out for you

No one sees me

But the silver moon